"Proširenje pRoizvodnih kapaciteta IzgradNjom hale i nabavkom nove Tehnologije - PRINT"

17.10.2016. godine započelo je novo ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 sukladno Prioritetnoj osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnom cilju 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima .

Poduzeće Bomark Pak d.o.o. jedini je hrvatski proizvođač stretch folija, a djeluje u sklopu Bomark grupe koja je najveći hrvatski distributer ambalažnih materijala i opreme za pakiranje. Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u razvoj i modernizaciju proizvodnje, u proizvodnom procesu koriste se najsuvremenije tehnologije, linije su potpuno automatizirane, a proizvodi su ekološki prihvatljivi. Daljnji korak u širenju i modernizaciji proizvodnje i dostizanju najviših standarda u industriji stretch folija predstavlja projekt "Proširenje pRoizvodnih kapaciteta IzgradNjom hale i nabavkom nove Tehnologije - PRINT" kojem je cilj osigurati dodatne proizvodne kapacitete i najvišu kvalitetu stretch folija što će se odraziti na konkurentnost poduzeća na EU tržištu i u konačnici rezultirati povećanjem udjela na zapadnoeuropskim tržištima.

Navedeni ciljevi se namjeravaju postići izgradnjom proizvodne hale bruto građevinske površine 3.069,3 m2 te opremanjem iste najmodernijim strojevima za proizvodnju stretch folija. Hala će biti smještena u Ludbregu. Uvođenjem nove napredne tehnologije za proizvodnju stretch folija, poboljšati će se karakteristike finalnog proizvoda i smanjiti nastanak otpadne folije u procesu proizvodnje, čime projekt doprinosi zadovoljenju najviših standarda po pitanju zaštite okoliša. U sklopu projekta planirano je zapošljavanje 11 novih djelatnika i njihova edukacija, sa mogućnošću dodatnog zapošljavanja u narednim godinama. Sve navedeno omogućiti će daljnji rast i napredak poduzeća Bomark Pak d.o.o.

Provedba projekta trajati će 17 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost iznosi 45.352.030,36 HRK od čega je 12.752.151,78 HRK financirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu OPKK 2014. – 2020. Projekt doprinosi ispunjenju ciljeva kroz povećanu konkurentnost proizvoda, proširenje proizvodnog asortimana, osnaživanje tehničko – tehnoloških kapaciteta poduzeća, dodatno zapošljavanje i edukaciju djelatnika, a inovativno je važan za cijelu regiju. Predviđeno razdoblje provedbe projekta je u periodu od 17.10.2016. godine do 17.03.2018. godine.

Kontakt osoba: Juraj Vuksanić

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

www.strukturnifondovi.hr