Referentna oznaka poziva / Reference no. of call: KK.03.2.1.01
Opis / Description: Predmet nabave je nabava, isporuka, instalacija, puštanje u pogon, usluga obuke i jamstva za opremanje strojnog pogona Bomark pak d.o.o za Grupu 1, Grupu 2, Grupu 3, Grupu 4 i Grupu 5./ Subject of procurement is supply, delivery, installation, commissioning, education and warranty for mechanical equipment of Bomark pak d.o.o for Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 and Lot 5.
Rok za dostavu: 14.04.2017. do 10h
Dokumentacija: OoN 21.03.2017.
  Natječajna dokumentacija 21.03.2017.
  Prilog i dokumentacije za nadmetanje 21.03.2017.
  Pojašnjenje br. 1 23.03.2017.
  Pojašnjenje br. 2 31.03.2017.
  Odluka o odabiru 21.04.2017.