presentation

16.03.2018. godine završnom konferencijom, uspješno je završena provedba još jednog projekta, "Proširenje pRoizvodnih kapaciteta IzgradNjom hale i nabavkom nove Tehnologije – PRINT“, kojim se ulagalo u povećanje proizvodnih kapaciteta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. sukladno Prioritetnoj osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnom cilju 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima .

Prezentacija 16.03.2018.
Objava završna 16.03.2018.