Referentna oznaka poziva / Reference no. of call: KK.03.2.1.01
Opis / Description: U sklopu projekta „Proširenje pRoizvodnih kapacIteta izgradNjom hale i nabavom nove Tehnologije - PRINT““ , broj Ugovora KK.03.2.1.01.0052 koji je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020., na lokaciji Ludbreg, Frankopanska ulica br.64, kč.br.697/2 k.o Ludbreg graditi će se proizvodno skladišna hala 2 ukupne neto površine 3.069,3 m2, sukladno Glavnom projektu rednim brojem PR 359/2015., građevinskoj dozvoli, te zakonskim odredbama relevantnog zakonodavstva. Prije nego se pristupi izgradnji skladišne hale 2, potrebno je izvršiti rušenje postojećih sedam starijih prizemnih proizvodnih građevina (oznaka D,E,F,G,H,K,L) cjelokupne tlocrtne građevinske bruto površine u iznosu od 2.665,0 m2.
Rok za dostavu: 13.03.2017.
Dokumentacija: OoN 14.02.2017.
  Natječajna dokumentacija 14.02.2017.
  Prilog 1 - Troškovnik 14.02.2017.
  Prilog 2 - Ostali 14.02.2017.
  Pojašnjenje gradnja 22.02.2017.
  Prilog 1 - Troškovnik IZMJENA 22.02.2017.
  Pojašnjenje gradnja 2 28.02.2017.
  Pojašnjenje gradnja 3 02.03.2017.
  Odluka o odabiru 22.03.2017.