Oznaka: 13/2014
Vrsta postupka: Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi
Opis: U sklopu projekta „Ulaganje u izgradnju i opremanje tvornice papirnih cijevi“ , broj Ugovora RC.2.1.10-0074 koji je sufinanciran sredstvima iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u periodu 2007. - 2013., na lokaciji Ludbreg, Frankopanska ulica br.64, kč.br.697/2 k.o Ludbreg graditi će se proizvodno skladišna hala, tlocrtnog gabarita 36,58 X 90,08 m, što iznosi 3295,1 m2 neto sukladno Izmjeni i dopuni glavnog projekta i Izvedbenog projekta.
Rok za dostavu: 27.03.2015. do 15h
Dokumentacija: OoN 25.02.2015.
  Natječajna dokumentacija 25.02.2015.
  Ponudbeni list i prilozi u Wordu 25.02.2015.
  Troškovnik - 25.2.2015. 25.02.2015.
  Troškovnik ispravak - 16.3.2015. 16.03.2015.
  Troškovnik ispravak - 20.3.2015. 16.03.2015.
Pitanja i odgovori: Pitanja i odgovori br 1.
Pitanja i odgovori br 2.
16.03.2015.
20.03.2015.
Nacrti: BOMARK PAK GL - IZMJENA I DOPUNA - temelji 16.03.2015.
  BOMARK PAK GL - IZMJENA I DOPUNA - prizemlje 16.03.2015.
  BOMARK PAK GL - IZMJENA I DOPUNA - presjeci 16.03.2015.
  BOMARK PAK GL - IZMJENA I DOPUNA - kat 16.03.2015.
Odluka: Odluka o odabiru 08.04.2015.

www.strukturnifondovi.hr
www.regionalna-konkurentnost.hr