BOMARK PAK d. o. o. je tvrtka čija je osnovna djelatnost proizvodnja strech folija i papirnatih cijevi, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja.

 

Misija tvrtke: Omogućiti zaposlenim osobama da radom osiguraju svoje dostojanstvo nastojeći što pravednije rasporediti stvorenu vrijednost između svih zainteresiranih strana s posebnim osjećajem za solidarnost i opće dobro.

 

Vizija tvrtke: Stvoriti poduzeće koje će njegovanjem inovativnosti i inventivnosti te stalnim tehnološkim, organizacijskim i informatičkim poboljšanjima povećavati svoj udio na tržištu.

 

Slogan tvrtke glasi “Širimo prave vrijednosti” čime se nastoji ukazati na sveprisutnost humanitarne komponente u poslovanju tvrtke koja provodi brojne aktivnosti za pomoć zajednici i svojim primjerom nastoji potaknuti druge tvrtke na pomaganje potrebitima.

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

Kupci – korisnici usluga

  • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova te istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja
  • Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada

Dobavljači – kooperanti

  • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja

Zaposlenici

  • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije te imati mogućnosti konzultacije i participacije u vezi svih pitanja u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja
  • Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

Tijela državne uprave

  • Poslovati u skladu sa zakonskim propisima i kontinuirano se usklađivati sa svim zakonskim i drugim zahtjevima vezanim na okoliš te sigurnost i zaštitu zdravlja
  • Primjenom sustava upravljanja okolišem prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost

Vlasnik – direktor

  • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018
  • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj
  • Stalno identificirati i ocjenjivati opasnosti vezane na sigurnost i zaštitu zdravlja te težiti smanjenju rizika, broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

Varaždin, 25.11.2019.

Direktor: Stiven Toš