Laboratorij

Bomark Packaging posjeduje i jedan od industrijski najmodernijih laboratorija za testiranje proizvoda, čime se osiguravaju kontinuirana poboljšanja i napredak samih proizvoda. Kako bi osigurali najvišu kvalitetu usluge, a time i najveće zadovoljstvo naših kupaca, Bomark Packaging provodi sveprisutnu kontrolu kvalitete proizvodnog lanca – od sirovine pa sve do završnog proizvoda. Uzorci sirovina se testiraju na dnevnoj bazi sa svrhom da se samo sirovina najčišćih i najboljih karakteristika iskoristi u proizvodnji. Zbog kontinuirane kontrole kvalitete sirovine, kontrola kvalitete završnog proizvoda je također višestruko preciznija i olakšana; uzorci svake proizvodne serije su detaljno i temeljito analizirani, čime osiguravamo visoku kakvoću proizvoda po kojima je Bomark Packaging prepoznatljiv. Bomark Packaging drži da je od vrhovne važnosti u potpunosti kontrolirati svaki aspekt proizvodnje jer se jedino tako može osigurati beskompromisna ponuda naših zadovoljavajućih i pouzdanih proizvoda.Nadalje, naš laboratorij je također u mogućnosti razvijati specijalne, personalizirane inačice naših folija po želji kupaca – čime osiguravamo da niti jedna potreba i želja kupaca ne ostane neispunjena. Misija Bomark Packaginga je kreacija novih, poboljšanih folija kroz uporna i kontinuirana ulaganja naših resursa, kako bi se postigle trajno-rastuće i bolje karakteristike naših folija u pogledu: zategnutosti folija, ljepljivosti folija te otpornosti na fizičke traume – dakako, uz minimalan i umanjujući utisak na okoliš i cijenu.

laboratory