Nove tehnologije - nabava strojeva za Radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Naziv projekta: Nove tehnologije - nabava strojeva za Radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom radi proširenja kapaciteta i uvođenja novog asortimana

Ovaj projekt sufinancira „Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“

„Sadržaj Poziva za dostavu ponuda isključiva je odgovornost tvrtke Bomark pak d.o.o. – radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom.“

www.zosi.hr

 

 

Kratki opis projekta:

Bomark pak d.o.o. započinje s provedbom projekta „Nabava strojeva za Radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom“. Projekt je sufinanciran posebnim sredstvima za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama u sklopu javnog natječaja koji je raspisao „ Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom”. Provedba projekta „Nabava strojeva za Radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom“ omogućit će zaposlenicima s invaliditetom sigurniji, lakši i efikasniji rad te će se omogućiti dodatno zapošljavanje u Radnoj jedinici za zapošljavanje osoba s invaliditetom, što će omogućiti povećanje kapaciteta proizvodnje, a uvođenjem novih tehnologija povećat će se kvaliteta i efikasnost proizvodnje Radne jedinice. Provedbom projekta povećat će se konkurentnost tvrtke na tržištu i njezina financijska stabilnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • olakšati rad osoba s invaliditetom,
  • osigurati dodatno zapošljavanje osoba s invaliditetom u RJ prema planu kadrova,
  • proširenjem kapaciteta i uvođenjem novog asortimana povećava se konkurentnost i plasman proizvoda na tržište EU,
  • povećati dodanu vrijednost i ostvariti pozitivne financijske efekte u poslovanju Društva i RJ.

Ukupna vrijednost projekta: 3.748.413 HRK

Sufinanciranje Zavoda: 3.390.525 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20. 12. 2022. – 20. 6. 2023.

Kontakt osoba: Stiven Toš, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: +38542405023