BOMARK PAK d. o. o. je tvrtka čije je osnovna djelatnost proizvodnja stretch folija i papirnatih cijevi, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja, informacijskoj sigurnosti te učinkovitom upravljanju energijom.

 

Misija tvrtke: Omogućiti zaposlenim osobama da radom osiguraju svoje dostojanstvo nastojeći što pravednije rasporediti stvorenu vrijednost između svih zainteresiranih strana s posebnim osjećajem za solidarnost i opće dobro.

 

Vizija tvrtke: Stvoriti poduzeće koje će njegovanjem inovativnosti i inventivnosti te stalnim tehnološkim, organizacijskim i informatičkim poboljšanjima povećavati svoj udio na tržištu.

 

Slogan tvrtke glasi “Širimo prave vrijednosti” čime se nastoji ukazati na sveprisutnost humanitarne komponente u poslovanju tvrtke koja provodi brojne aktivnosti za pomoć zajednici i svojim primjerom nastoji potaknuti druge tvrtke na pomaganje potrebitima.

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

Kupci – korisnici usluga

 • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova te istovremenu brigu o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja, informacijskoj sigurnosti te energiji
 • Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada
 • Osigurati zaštitu informacijske imovine od svih opasnosti – internih i eksternih, namjernih i slučajnih

Dobavljači – kooperanti

 • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja, informacijskoj sigurnosti te energiji
 • Osigurati nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga koje utječu na energetske pokazatelje

Zaposlenici

 • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije, posebno u području primjene informacijske sigurnosti, te imati mogućnosti konzultacije i participacije u vezi svih pitanja u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja
 • Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

Tijela državne uprave

 • Poslovati u skladu sa zakonskim propisima i kontinuirano se usklađivati sa svim zakonskim i drugim zahtjevima vezanim na okoliš, sigurnost i zaštitu zdravlja, informacijsku sigurnost te energiju
 • Primjenom integriranog sustava upravljanja prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost

Lokalna zajednica – susjedi

 • Davati doprinos lokalnoj zajednici kroz mogućnost zapošljavanja lokalnih radnika
 • Primjenom integriranog sustava upravljanja prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i stvaranje buku te povećavati energetsku učinkovitost

Vlasnik – direktor

 • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 i ISO 50001:2018
 • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj i učinkovito upravljanje energijom
 • Stalno identificirati i ocjenjivati opasnosti vezane na sigurnost i zaštitu zdravlja te težiti smanjenju rizika, broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

Varaždin, 15.09.2020.

Direktor: Stiven Toš