Projekt / Project VALOREM
Referentna oznaka poziva / Reference no. of call: KK.03.2.1.05
Opis / Description: Predmet nabave je nabava, isporuka, instalacija, puštanje u pogon, usluga obuke i jamstva za četiri Cast linije Bomark pak / Subject of procurement is supply, delivery, installation, commissioning, education and warranty for 4 Cast lines of Bomark pak d.o.o.
Rok za dostavu: 08.12.2017. do 14h
Dokumentacija: OoN 10.11.2017.
  Dokumentacija za nadmetanje (DON) / Tender dossier 10.11.2017.
  Prilozi / Annexes 10.11.2017.
Pitanja i odgovori: Pitanje i odgovor 1 23.11.2017.
Odluka o odabiru/Award notice: Odluka o odabiru/Award notice 21.12.2017.