Bomark Pak d.o.o je 20.09.2017. godine započeo s provedbom projekta „VALOREM“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih fondova i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020., natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, Br. Ugovora KK.03.2.1.05.0232.
Tijekom provedbe projekta planirana je nabavka opreme za proizvodnju stretch folije, te otvaranje novih radnih mjesta s čime bi se ispunili opći i specifični ciljevi projekta.

Opći cilj projekta je:

Jačanje konkurentnosti Varaždinske županije kroz povećanje kapaciteta i tehnološke izvrsnosti poduzeća Bomark Pak d.o.o., te stvaranje novih radnih mjesta i razvoj novih kompetencija

Specifični cilj projekta je:

Povećanje obujma proizvodnje i kvalitete gotovog proizvoda, opremanjem i uvođenjem novih tehnologija u postojećoj hali za proizvodnju stretch folije, te dodatnim zapošljavanjem i podizanjem kompetencija djelatnika.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Instalacija 4 nove linije za proizvodnju stretch folije
  • Povećanje proizvodnih kapaciteta za 30.000 tona stretch folije na razini godine
  • Zapošljavanje 31 djelatnika
  • Unapređenje kompetencija za 16 djelatnika
  • Smanjenje otpadne/tehnološke folije u proizvodnom procesu

Osnovni podaci iz projekta „ VALOREM“:

  • ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 92.161.685,05 kn
  • ukupni prihvatljivi izdaci procjenjuj se na 73.729.348,04 kn
  • maksimalni iznos sufinanciranja EU je 26.010.686,42 kn

Razdoblje provedbe projekta od 20.09.2017. do 20.09.2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Juraj Vuksanić, voditelj projekta
Mob: 099/312-0599
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

www.strukturnifondovi.hr