Projekt / Project VALOREM
Referentna oznaka poziva / Reference no. of call: KK.03.2.1.05.0232
Opis / Description: Predmet nabave je oprema za hlađenje i sustav za depaletizaciju za Grupu 1 i Grupu 2 u sklopu projekta„VALOREM“ KK. 03.2.1.05.0232./ Subject of procurement is supply of the cooling equipment and system for palletizing for a Lot 1 and Lot 2 for a purpose of implementation of project: „VALOREM“ KK. 03.2.1.05.0232. Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u prilogu III ove Dokumentacije za nadmetanje/ Detailed technical specifications can be found in Annex III and are integral part of this tender documentation.
Rok za dostavu: 12.02.2018. do 14h
Dokumentacija: OoN 19.01.2018.
  Dokumentacija za nadmetanje (DON) / Tender dossier 19.01.2018.
  Prilozi / Annexes 19.01.2018.
  Pitanje i odgovor 1. 08.02.2018.
  Odluka o odabiru 01.03.2018.